zakres działalności

Systemy sterowania

Oferta obejmuje wykonanie projektów we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego:

 • sporządzenie specyfikacji potrzeb użytkownika
 • doradztwo techniczne oraz opracowania przedprojektowe
 • dobór aparatury kontrolno-pomiarowej
 • sporządzenie specyfikacji sprzętowej i materiałowej
 • wykonanie dokumentacji projektowej
 • montaż rozdzielni zasilania, instalacji elektrycznej, tras kablowych oraz szaf sterowniczych
 • programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI
 • projektowanie systemów informatycznch nadzorująch przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego SCADA
 • sporządzanie dokumentacji techniczno ruchowych oraz instrukcji obsługi
 • kompletacja dostaw sprzętu, montaż i uruchomienie

Serwis

W skład oferowanych usług serwisowych wchodzą między innymi:

 • lokalizacja i usunięcie usterki maszyny
 • analiza i jeśli to możliwe usunięcie przyczyn powstania awarii
 • uruchomienie maszyny po relokacji

Modernizacje

Oferta obejmuje:

 • zmianę funkcjonalności maszyny pod wymagania klienta
 • modernizację starych, trudno dostępnych i często drogich systemów sterowania
 • rozbudowę istniejących systemów sterowania
 • modernizacje związane z dostosowaniem maszyn do obecnych wymogów bezpieczeństwa